FOTO: Veľké čistenie Vodného diela Žilina 2021, foto 5
Zdroj: Dávid Mičúch