FOTO: Veľké čistenie Vodného diela Žilina 2021, foto 3
Zdroj: Dávid Mičúch