FOTO: Veľké čistenie Vodného diela Žilina 2021, foto 2
Zdroj: Dávid Mičúch