FOTO: Veľké čistenie Vodného diela Žilina 2021, foto 1
Zdroj: Dávid Mičúch