Nedovolené ozbrojovanie vo Varíne pri Žiline, foto 3