FOTO: Nový atletický štadión v Martine, foto 17
Zdroj: Žilinský samosprávny kraj