FOTO: Nový atletický štadión v Martine, foto 14
Zdroj: Žilinský samosprávny kraj