FOTO: Nový atletický štadión v Martine, foto 13
Zdroj: Žilinský samosprávny kraj