Technické kútiky v materských školách v Žiline, foto 1
Zdroj: Mesto Žilina