Zrážka dodávky s vlakom Liptovský Mikuláš 5.12.2019, foto 2
Zdroj: Krajské riaditeľstvo HaZZ