Starostlivosť o pamätník SNP pri Dubnej Skale, foto 6
Po vyčistení