Starostlivosť o pamätník SNP pri Dubnej Skale, foto 3
Dobrovoľníci v akcii