120. výročie otvorenia železničnej trate Žilina - Rajec, foto 3