Rekonštrukcia križovatky na Košickej ulici, foto 1