Nový skatepark na Oravskej ceste v Žiline, foto 3
Zdroj: TS Mesto Žilina