Nový skatepark na Oravskej ceste v Žiline, foto 2
Zdroj: TS Mesto Žilina