Nový skatepark na Oravskej ceste v Žiline, foto 1
Zdroj: TS Mesto Žilina