Historické fotografie mesta - 47.časť, foto 5
Vysokoškolákov smer centrum