Historické fotografie mesta - 47.časť, foto 4
Nemocničná smer Tesco