50. výročie vzniku VÚVT v Žiline, foto 3
PDP 11 firmy DEC ako vzor pre počítače rodiny SMEP