50. výročie vzniku VÚVT v Žiline, foto 2
RPP-16M Prvý slovenský 16-bitový Riadiaci Programovací Počítač v prevedení Mini