50. výročie vzniku VÚVT v Žiline, foto 1
RPP-16S Prvý slovenský 16-bitový Riadiaci Programovací Počítač v štandardnom prevedení