FOTO: Vysoko umiestnené automaty na cestovné lístky MHD, foto 1