Vyasfaltovaná cesta Oravská Lesná, foto 2
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj