Vyasfaltovaná cesta Oravská Lesná, foto 1
Zdroj: TS Žilinský samosprávny kraj