Dopravná nehoda na Hodoch sv. Juraja v Trnovom, foto 1