Obnova 5 stanovíšť Lesopark Chrasť Žilina, foto 4
Zdroj: Marek Jančúch