Obnova 5 stanovíšť Lesopark Chrasť Žilina, foto 1
Zdroj: Marek Jančúch