Kuriózne dopravné značenie bez povolenia v Trnovom, foto 1