Rázová radiálna vlna FNsP Žilina, foto 3
Zdroj: FNsP Žilina