Pracovný úraz, ulica Jaseňová, Solinky - 26.6.2017, foto 3