Ocenenie sestier žilinskej nemocnice v roku 2017, foto 6
Zdroj: FNsP Žilina