Ocenenie sestier žilinskej nemocnice v roku 2017, foto 3
Zdroj: FNsP Žilina