Ocenenie sestier žilinskej nemocnice v roku 2017, foto 2
Zdroj: FNsP Žilina