Ocenenie sestier žilinskej nemocnice v roku 2017, foto 1
Zdroj: FNsP Žilina