Oslavy 72. výročia ukončenia vojny pri pamätníku na Polome, foto 1
Zdroj: ŽSK