Výstava Jozef Gabčík - Krajská knižnica v Žiline, foto 1
Zdroj: Krajská knižnica v Žiline