Čistenie Lesoparku Chrasť - 22. apríl 2017, foto 5
Zdroj: TS Mesto Žilina