Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 13
Zdroj: Martin Smatana - archív