Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 12
Zdroj: Martin Smatana - archív