Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 11
Zdroj: Martin Smatana - archív