Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 10
Zdroj: Martin Smatana - archív