Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 9
Zdroj: Martin Smatana - archív