Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 8
Zdroj: Martin Smatana - archív