Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 6
Zdroj: Martin Smatana - archív