Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 5
Zdroj: Martin Smatana - archív