Úspech animovaného filmu Rosso Papavero , foto 1
Zdroj: Martin Smatana - archív