Na pediatrickom oddelení FNsP Žilina pribudli nové knihy, foto 4