Sprechodnené Jánošíkové Diery - 26. marca 2017, foto 2
Zdroj: Facebook OZ DIERY