Projekt Alino v ZŠ Mojšova Lúčka, foto 2
Zdroj: ZŠ Mojšova Lúčka